Новий комп’ютерний томограф GE

Доступна, сучасна, високоінформативна компю’терна томографія – все це у нашому центрі!