Костюк Олександр Григорович

Зав. кафедрою онкології, променевої діагностики та променевої терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Доктор медичних наук, доцент. Лікар-уролог вищої категорії.
Детальніше