Відділення онкогінекології

gyneco_operationПочинаючи з 1945 року онкогінекологічне відділення входило до складу онкохірургічного стаціонару. В зв’язку з високою захворюваністю на злоякісні новоутворення жіночої репродуктивної системи було вирішено створити самостійне, високоваліфіковане онкогінекологічне відділення в складі Вінницького обласного онкологічного диспансеру, яке розгорнуте на сьогоднішній день на 40 ліжках. З 2013 року відділенням завідує лікар-онкогінеколог вищої категорії Прищак Руслан Анатолійович.

За останні 15 років значно зросла хірургічна активність і навантаження на медичний персонал відділення. Порівнявши основні показники роботи гінекологічного стаціонару, за 1999 рік і за 2014, виявлено, наскільки зросла ефективність роботи відділення. Так,  протягом 1999 року у відділенні було проліковано 913 хворих, виконано 1002 операції, хірургічна активність при цьому складала 93,9%. А вже в 2014 році кількість пролікованих хворих зростає до 1459, виконується 1628  оперативні втручання і хірургічна активність становить – 97,9%.

laparoscopyНа сьогоднішній день у відділенні проводиться активна лікувально-діагностична робота, з використанням сучасних методів лікування та діагностики із застосуванням новітньої апаратури.  На базі ВОКОД, вперше в Європі (1985р.) було успішно виконано парааортальну лімфаденектомію при раку тіла матки. Виконуюься розширені та комбіновані оперативні втручання при раку шийки і тіла матки. Так при поширені ракового інфільтрату на сечовий міхур виконується резекція останнього та пересадка сечовода, при проростанні раку шийки матки в сечовий міхур та пряму кишку проводиться передня та задня екзентерація малого таза відповідно. У хворих на рак яєчників проводяться радикальні циторедуктивні операції з перітонектомією малого таза і парааортальною лімфаденектомією, як після курсів поліхіміотерапії так і першим етапом комбінованого лікування. Поряд з цим виконуються органозберігаючі операції у жінок репродуктивного віку з початковим раком яєчника та шийки матки.

Впроваджуються нові техніки та методики оперативних втручань. Так у відділенні розроблена і запатентована  методика екстирпації матки. Розроблений спосіб лікування раку шийки матки Ib1 стадії та лікування хворих з місцеворозповсюдженими формами гінекологічного раку, спосіб дренування та ушивання при радикальній вульвектомії. Запатентовані методики ушивання кукси піхви після пангістеректомії та профілактика випадіння кукси піхви після екстирпації матки. У відділенні працює 3 кандидати медичних наук.

В 2013 trainingроці на базі онкогінекологічного відділення ВОКОД було відкрито курс онкогінекології та оперативної гінекології у складі кафедри акушерства та гінекології №2 ВНМУ ім.. М.І Пирогова. Завідувачем курсу призначено доктора медичних наук Григоренка А.М. На курсі онкогінекології та оперативної гінекології ведеться  викладання дисципліни: студентам медичного, стоматологічного факультетів та факультету медичної психології; інтернам за спеціальністю акушерство та гінекологія, проводяться первинна спеціалізація та передатестаційні цикли за спеціальністю «онкогінекологія», курси тематичного удосконалення для лікарів акушерів-гінекологів та онкогінекологі. З 2008 року працівниками курсу було запроваджено лапароскопічні оперативні втручання в онкогінекології. Так, на сьогоднішній день, завдяки плідній співпраці лікарів відділення та співробітників університету, онкогінекологічне відділення ВОКОД є одним з небагатьох в Україні, де виконуються радикальні оперативні втручання лапароскопічним доступом при всіх локалізаціях гінекологічного раку, включаючи радикальні пангістеректомії, всі види лімфаденектомій, циторедуктивні операції. В середньому за рік виконується близько 350 малоінвазивних та лапароскопічних операцій .

Протягом всього періоду існування відділення його повноцінна робота забезпечувалась завдяки умілому, чіткому та професійному керівництву завідуючих.

Вишневська Мар,я Ігнатівна. Створила гінекологічне відділення диспансера і завідувала з 1959р. по 1975р. За її сприянням побудовані операційна та радіологічне відділення з розміщенням 20 ліжок гінекологічного профілю.

Сорокоумова Емма Леонідівна, 1935 р.н.,  завідувала гінекологічним відділенням з 1975 по 1980 роки. За період керівництва впроваджено кольпоскопічний метод обстеження патології шийки матки.

Каюк Віталій Григорович 1949 р. народження. З 1980 по 2013 рр (33 роки) – завідувач онкогінекологічним відділенням. Доцент курсу онкогінекології Вінницького Національного медичного університету ім.М.І. Пирогова. За час роботи було опубліковано більше 50 друкованих праць, видані монографія та методичні рекомендації, отримано більше 10 Патентів України та впроваджені в роботу нові методики лікування онкогінекологічних хворих. Розроблені і впроваджені комбіновані операції при лікуванні онкогінекологічної патології. В 2012 році присвоєно звання «Заслужений лікар України».

Прищак Руслан  Анатолійович, 1974р. народження. Закінчив Вінницький національний медичний  університет в 1997 році. З 1997 по 2013 рр працював лікарем онкогінекологом в ВОКОД. З 2013р. завідувач онкогінекологічним відділенням, лікар вищої категорії.

oncogynecology_koletyv

 Колектив лікарів відділення онкогінекології ВОКОД