Цілі діяльності ПРЦО

  • надання лікувально-діагностичних медичних послуг, які відповідають міжнародним стандартам якості, вимогам і прагненням замовників пацієнтів / суспільства та постійне поліпшення їх якості;
  • безперервну професійну підготовку персоналу з питань якості медичної допомоги;
  •  розвиток внутрішньої системи стандартизації лікувально-діагностичних і організаційних технологій та моніторингу їх виконання;
  • забезпечення безперервності лікувально-діагностичного процесу шляхом координації дій з іншими закладами охорони здоров’я і розвитку інформатизації закладу на основі створення унікальних програмних продуктів та автоматизації руху інформації;
  • постійне підвищення рівня безпеки технологій, умов діяльності і процесів;
  • дотримання прав пацієнтів, залучення їх до управління якістю медичної допомоги і постійне підвищення рівня їх задоволеності медичною допомогою;
  • забезпечення соціального захисту медичних працівників, залучення їх до управління якістю медичної допомоги та постійне підвищення рівня їх задоволеності професійною діяльністю;
  • отримання очікуваних позитивних проміжних і кінцевих результатів лікування, діагностики, профілактики і недопущення дефектів; раціональне використання ресурсів; впровадження новітніх технологій лікування, діагностики, профілактики, організації діяльності.