Відділення ендоскопії

philipovich640З березня 1978 року, згідно наказу МОЗ СССР за №1164 від 10.12.1976 року «Положення про ендоскопічне відділення» в диспансері був організований ендоскопічний кабінет у штаті якого була ставка лікаря ендоскопіста та медичної сестри. На оснащенні кабінету були два ендоскопа – гастро та колоноскопи фірми «OLYMPUS» на яких виконувалось до 1200-1500 обстежень в рік. Кількість обстежень з кожним роком збільшувалась, тому з 1986 року була відкрита друга ставка лікаря-ендоскопіста.

У1989 році ендоскопічне відділення поповнилось новими апаратами фірми «ЛОМО»-ПУЧОК МТ-11.

З січня 1990 року на базі онкологічного диспансеру відкрито ендоскопічне відділення, яке представлене чотирма кабінетами – два гастроскопічних, бронхоскопічний та колоноскопічним.

У штаті відділення чотири лікаря- ендоскопіста , у тому числі завідуючий відділенням, чотири медичні сестри, у тому числі старша медична сестра, а також дві молодші медичні сестри.

З 1990 по 2014 р. відділенням завідувала Івацко Олена Петрівна

З квітня 2014 року зав. відділенням – лікар-ендоскопіст вищої категорії Філіпович Валерій Олексійович.

Ендоскопічне відділення оснащене сучасною медичною технікою фірм «PENTAX» та «FUDJINON».

На базі відділення виконується до 6000  діагностичних обстежень на рік, 120-150 лікувальних ендоскопій.

В структурі лікувальних ендоскопій більшу частину складають:

  • Ендоскопічні поліпєктомії- 63.8%
  • Стентування пухлин та стриктур стравоходу-18%
  • Стентування пухлин трахеї та бронхів – 1,9%
  • Видалення сторонніх тіл стравоходу та бронхів – 11,4%
  • Реканалізація та бужування при стриктурах дихальних шляхів та стравоходу- 4,7%
  • Інтратуморальне введення хіміопрепаратів
  • Видалення доброякісних пухлин гортані- 25%

Також проводяться:

  • Прицільне проведення зондів в різні відділи шлунково-кишкового тракту.
  • Закриття нориць трахеобронхіального дерева після пульмонектомій.
  • Ендоскопічні інтубації трахеї за допомогою фібробронхоскопа.

endoscopy1280
Колектив ендоскопічного відділення ВОКОД