Кафедра онкології ВНМУ ім. М.І. Пирогова

kostiuk640У вересні 1992 року вперше для викладання онкології у Вінницькому медичному інституті  створена кафедра «Променевої діагностики, променевої терапії і онкології», до складу якої включили курс онкології, курс рентген-радіології лікувального факультету і курс рентген-радіології факультету удосконалення лікарів. Першим завідувачем кафедри було призначено професора Болюха Бориса Афанасійовича, який очолював кафедру з 1992 по 2014 роки. В складі кафедри на час її створення працювали доценти Шевченко Микола Максимович та Тарасюк Володимир Семенович, і асистенти к.м.н. Середин Віктор Григорович, Какарькін Олександр Якович.

У 2014 році завідувачем кафедри обрано доктора медичних наук, лікаря уролога вищої категорії Олександра Григоровича Костюка.

Працівниками кафедри було опубліковано біля 1500 наукових робіт, надруковано 2 підручника, 4 посібника, 6 науково-методичних рекомендацій, 8 методичних листів. Впроваджено 136 раціоналізаторських пропозицій, отримано 12 авторських свідоцтв на винаходи.

За період існування курса і кафедри онкології підготовлено біля 20 тис. студентів. Удосконалення на курсі онкології ФУЛ пройшли 480 лікарів загальної практики та районних онкологів. В клінічній ординатурі з онкології підготовлено 12 лікарів за спеціалністю онкологія.

Клінічною базою кафедри є Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, що має 365 ліжок для хворих та всі необхідні діагностично-лікувальні служби. Кафедра онкології розташована на першому поверсі хірургічного корпусу диспансеру. Вона має 130 м2 площі.

На базі диспансеру студенти мають можливість ознайомитись з основами діагностики онкологічної патології: методиками ультразвукового дослідження, радіонуклідних обстежень, різноманітних методів рентгенологічного обстеження, морфологічних досліджень та комп’ютерної діагностики, термографії, сучасних біохімічних досліджень та цитохімії.

 kafedra1280

Колектив кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова