Інформаційно-аналітичний відділ

stat640Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій та впровадження їх у діяльність закладів охорони здоров`я потребував вдосконалення служби медичної статистики. Керуючись наказом МОЗ України від 02.12.2004р. №592 відбулась реорганізація організаційно-методичного відділу у медико-статистичний інформаційно-аналітичний відділ (МСІАВ).
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, КабМіну України, нормативно-правовими актами з питань охорони здоров`я, та згідно з положенням про інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики онкологічного закладу охорони здоров`я.
Відділ є головним організаційно-методичним підрозділом, що здійснює організацію онкологічної допомоги населенню та інформатизацію онкологічних закладів охорони здоров`я області.
Очолював організаційно-методичний відділ до 1972р. лікар Берман К.Д. Із 1972р. по 1975р. – Антонюк Л.Л., із 1975р. по 1978р. – Чумак А.В. Із 1978р. і до тепер відділ очолює заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Антонюк Л.Л., лікар вищої категорії з організації та управління охороною здоров`я.
Відділ організовує роботу лікарів-кураторів облонкодиспансеру для надання як методичної роботи, так і консультативної медичної допомоги онкологічним хворим та хворим із передраковими захворюваннями безпосередньо у районах області.
У 1994 – 1996р.р. відділ ініціював розробки ряду наказів, що і підвищило якість роботи медичних працівників області. Наполеглива й кропітка робота не заставила себе чекати щодо покращення показників надання медичної допомоги онкологічним хворим області. Зокрема, занедбаних випадків раку візуальної локалізації у цілому в області зменшилось у 3,5 разу (17,2%:4,8%), занедбаних випадків раку молочної залози зменшилось у 2,5 разу (18,4%:7,4%), раку шийки матки у 2,6 разу (27,8%:10,6%), раку щитовидної залози у 6,5 разу (30,6%:4,7%). Покращала рання (І стадії) діагностика раку візуальних локалізацій в області у цілому в 2,6 разу (17,9%:46,8%), зокрема раку молочної залози на 12,3%, раку шийки матки на 12,3%, щитовидної залози на 34,0%. Обсяг цитологічним обстеженням жінок при проведенні профоглядів збільшився на 14,5%, а неінформативність цитологічних досліджень зменшилась у 36 разів (18,0%:0,5%).
У відділі працюють два взаємопов`язані підвідділи – обласний популяційний канцер-реєстр, який займається моніторингом онкологічних хворих і відповідним обчисленням ряду показників та лікарняний реєстр. Медичні статистики розподілені та закріплені за вказаними двома системами і одночасно працюють із паперовою первинною медичною документацією та електронною автоматизованою системою, вводячи дані про хворого.
Інженер МСІАВ забезпечує умови роботи з електронною технікою.
На електронних носіях обласного популяційного канцер-реєстру зберігаються відомості про 175 тис. онкологічних хворих. Лікарняний реєстр зберігає дані про 85тис. хворих, які лікувались в облонкодиспансері.
Завданням відділу є моніторинг, аналіз та удосконалення роботи закладів охорони здоров`я з питань діагностики та лікування онкологічних хворих.

З 2017 року відділ очолює Хмеляр Анна Василівна.

stat1280

Колектив медико-статистичного, інформаційно-аналітичного відділу