Відділення онкоторакальної хірургії

prytuliak640_1Онкологічне торакальне відділення в ВОКОД було відкрите наприкінці 1981 року. Організував його розгортання та відкриття торакальний хірург Заробян Рафаіл Киракосович. Відділення розташоване в окремій половині третього поверху хірургічного корпусу, розраховане на 30 стаціонарних ліжок і організовано прийом профільних торакальних хворих в поліклініці. В штаті відділення при його відкритті працювали торакальні хірурги  Заробян Р.К., Київський П.І., Стрижалковський О.В. та Ковальчук А.В. Це відділення було базою курсу онкології ФУЛ, тому тут ще трудились викладачі ВДМІ доц. Болюх Б.А. та асистент Шанчук М.І.

В перші два-три роки функціонування відділення колектив лікарів засвоював лікування пухлин грудної стінки, легенів, плеври, середостіння, стравоходу, проксимального відділу шлунка. Крім того тут проводилось лікування пухлин молочної залози, сарком м’яких тканин та кісток.  Поступово лікарі торакального відділення оволоділи спеціальними методами діагностики пухлин та їх розповсюдження, рентгентомографією органів грудної клітки, трахеобронхоскопією, плевроскопією, складними видами біопсій  пухлин,, езофагогастроскопією, фібробронхоскопією апаратом Фріделя, а в подальшому ФБС з волоконної оптики. Усе це сприяло використанню більш сучасних та більш радикальних методів лікування.

Лікування злоякісних пухлин легенів почались з більш простих оперативних втручань, таких як доброякісні новоутворення, виконувались прості  пульмон-, лоб- та білобектомії. Через невеликий проміжок часу вже виконувались радикальні, комбіновані та розширені оперативні втручання. З удосконаленням хіміотерапевтичного та променевого лікування в нашому диспансері стало широко використовуватись і комбіноване лікування з приводу раку легенів. Набуття досвіду хірургічних втручань на легенях сприяло впровадженню в практику пластичних операцій на бронхах з приводу раку (лікар Стрижалковський О.В.). А з 2006 року почали проводитись радикальні операції з приводу пухлин трахеї (Притуляк С.М).

Лікування раку стравоходу також покращувалось. Спочатку першими втручаннями були гастростоми з приводу пухлин ІV стадії. В 1989 році проф. Болюх Б.А. провів кілька радикальних видалень пухлини стравоходу з пластикою куксою шлунка за методикою Гавриліу. Проте достатньо високого результату отримати не вдалось. Тому в 1990р. вперше  (проф.Болюх Б.А.) була виконана екстирпація стравоходу з одномоментною пластикою цілим шлунком за методом Льюіса. Результат такого лікування був дуже добрий, що сприяло широкому впровадженню таких операцій в нашій клініці. В той же період була вперше виконана і резекція нижньої половини стравоходу з одномоментною пластикою куксою шлунку. В подальшому обидва типи оперативного лікування стравоходу набули широкого використання.

Впровадження результатів досліджень в клініку сприяло покращенню результатів лікування, зменшенню кількості післяопераційних ускладнень, зменшенню тривалості лікування та покращенню якості життя хворих. Ковальчук Анатолій Васильович з 1990р. по 2006 рік був завідувачем торакальним відділенням. А.В.Ковальчук в 2003р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ручний та механічний способи формування стравохідного анастомозу при хірургічному лікуванні хворих на рак стравоходу та рак шлунку з переходом на стравохід».

З 2006 року відділенням завідує Притуляк Сергій Миколайович, 1974 року народження, лікар вищої категорії, кандидат медичних наук. В 2012 році С.М. Притуляк захистив кандидатську дисертацію на тему « Шунтування стравоходу у лікуванні хворих на місцевопоширений гастроезофагеальний рак». Автор впровадив виконання стравохідно-тонкокишкових анастомозів та стентування ракової пухлини  при вираженому або повному стенозі з приводу розповсюдженого рака. Є автором 4 винаходів.

doc_oper1280В нашому стаціонарі також виконуються радикальні пластичні оперативні втручання з приводу локалізації пухлини у верхньому грудному та шийному відділах стравоходу (операції типу Мак Кьюна та Оррінджа) (к.м.н.С.М.Притуляк). Не дивлячись на технічну складність таких втручань, вони виправдали себе та стали операціями вибору. Впроваджено також зшивання стравохідних анастомозів за допомогою компресійного зшивального апарата АКА (проф. Б.А.Болюх), що сприяло ефективному лікуванню пухлин стравоходу та шлунка і розвитку віддалених результатів.

Лікування мезотеліоми плеври та вторинних канцероматозних плевритів  в нашому онкологічному диспансері набуло широкого використання з 2008 р. і активно проводиться, що є приорітетним порівняно з іншими онкологічними торакальними центрами України. Ентузіасти клініки (к.м.н. Притуляк С.М. та доц. Ткач А.А.,) удосконалили спеціальний апарат для проведення хіміотерапевтичного інтраплеврального лікування в стані гіпертермії. Поряд з тим налаштовано радикальне та симптоматичне лікування всіх видів мезотеліом плеври оперативним та консервативним методами.

Набули подальшого розвитку та широкого використання бронхопластичні втручання із формуванням трахеобронхеальних анастомозів. Розвитку спеціальної діагностики та відеотракоскопічного лікування сприяло придбання (2010р.) відеоторакоскопічної стійки. За її допомогою зявилась можливість широкого використання інтраплевральних методів діагностики та сучасні ендоскопічні оперативні втручання (резекція плеври, видалення окремих пухлин середостіння, екстирпація доброякісних пухлин легені,,лімфаденектомія внутрішніх парастернальних вузлів).

Розроблені авторські методики та отримано 8 патентів на корисну модель в діагностиці та лікуванні злоякісних плевритів, асцитів, перикардитів, накладання езофаго-гастро-  та гастро-ентеро анастомозів, методика визначення пухлинних клітин в сечі.

Широко використовуються методики стентування стравоходу, трахеї та крупних бронхів.

У відденні працює чудовий та дружний лікарський колектив (Київський П.І., Стрижалковський О.В., Луцкер О.О., Тацюк Я.В., Луценко О.А.,  Матяш В.Р., лікар-терапевт Олексюк О.В.) , який намагається йти в ногу із часом, постійно самоудосконалюючись та рівняючись на досвід провідних клінік світу.

Нерозривно пов’язана із історією відділення робота беззмінної старшої сестри Олійник П.Г., яка з 1981 року професійно керує сестринським колективом, створюючи сімейну атмосферу та надійно організовуючи тилове прикриття роботи лікарів відділення.

thorax_surgery_kolektyv_1280

Колектив онкоторакального відділення ВОКОД