Костюк Олександр Григорович

kostiuk640Зав. кафедрою онкології, променевої діагностики та променевої терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Доктор медичних наук, професор.

Лікар-уролог вищої категорії.