Печевистий Олег Миколайович

pechevistiy_640Асистент кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова.