Публічна інформація

Загальна інформація

1. Про заклад.

2. Цілі діяльності

3. Статут КНП ПРЦО ВОР

4. Структура ПРЦО

5. Основні види діяльності. Платні медичні послуги №1 №2№3

Інформація про фінансовий стан

6. Фінансова звітність.

7. Аудиторські висновки. Файл_1 Файл_2

8. Фінансова та нефінансова звітністності за Міжнародними стандартами обліку не подається, так як не передбачена законодавством.

9. Річний план закупівель (тендери).

10.  З інформацією про операції та зобов’язання можна ознайомитись  на сайті єдиного веб-порталу використання публічних коштів за кодом ЄДРПОУ платника – 05484161.

11. Опис істотних факторів ризику. 

Інформація про керівника

12. Директор закладу.

13. Біографічна довідка.

14. Річні звіти директора

15. Структура, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткові блага керівника та його заступників.

16. Рішення суб’єкта управління.

17. Форма скарги щодо публічної інформації.

Відомості, що підлягають оприлюдненню відповідно до ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів»

18. Обсяги бюджетних призначень 2018. 2019

19. З інформацією про обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період  – всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень  щодо коштів спеціального фонду бюджету) можна ознайомитись з форм річних та квартальних звітів № 2 та 4-1, 4-2, 4-3

20. З інформацією про укладені за звітний період договори  можна ознайомитись  на сайті єдиного веб-порталу використання публічних коштів за кодом ЄДРПОУ платника – 05484161.

21. З інформацією про стан виконання договорів  можна ознайомитись  на сайті єдиного веб-порталу використання публічних коштів за кодом ЄДРПОУ платника – 05484161.

22. Службові відрядження

*Вищевказана інформація розміщена відповідно до рішення Вінницької обласної ради №553 від 20 грудня 2017 року “Про порядок оприлюднення інформації про діяльність підприємств, установ, закладів, організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад області в мережі Інтернет” (п. №2, абз. 3).

Закон України “Про доступ до публічної інформації”